K dispozici jsou již také prezentace pro studující,. které naleznete zde.

Publikovány další přehledové listy. Vše můžete stáhnout přímo zde.

Byl publikován přehledový list o kybergroomingu. Stahujte zde.
Byla publikována informační brožura pro učitele a rodiče Rizika internetové komunikace.
Publikována studie o stalkingu a kyberstalkingu. Stahujte zde.

Zveřejněna studie o kybergroomingu. Studie je ke stažení zde.

Projekt E-Nebezpečí pro učitele naleznete i na Facebooku, a to přímo zde.
V rámci opatření publicity jsme prezentovali projekt na několika konferencích realizovaných na Univerzitě Palackého v Olomouci, současně jsme do propagace zapojili i Český rozhlas Olomouc. Poslechněte si dubnové živé vysílání Policejního zápisníku, které naleznete zde.
Projekt E-Nebezpečí pro učitele bude prezentován v posterové sekci na konferenci Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV. Více informací o této akci naleznete zde: http://komunikacnivychova.upol.cz/konference/.
Na internetových stránkách Centra PRVoK byla spuštěna bannerová reklama na projekt E-Nebezpečí pro pedagogy.
Projekt E-Nebezpečí pro učitele bude prezentován 8. dubna 2010 na konferenci E-Bezpečí: Rizkové chování v kyberprostoru.