Zahájili jsme realizaci preventivně-edukačního projektu E-Nebezpečí pro učitele, který se zaměřuje na prevenci rizikového chování na internetu, zejména na kyberšikanu, kybergrooming, kyberstalking, sexting a další nebezpečí, která jsou spojena s užíváním internetu a mobilních technologií.