Projekt E-Nebezpečí pro učitele bude prezentován v posterové sekci na konferenci Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV. Více informací o této akci naleznete zde: http://komunikacnivychova.upol.cz/konference/.