Projekt E-Nebezpečí pro učitele bude prezentován 8. dubna 2010 na konferenci E-Bezpečí: Rizkové chování v kyberprostoru.