Kalednář akcí pro projekt e-nebezpčení není udržován. Veškeré aktivity projektu převzal projekt e-bezpeci.cz . Registraci pro kurzy učitelů je možné provést přímo na těcht ostránkách zde a nebo přímo na projektu e-bezpečí zde.